Agenda

Omgevingstafels Maasbracht 18 juni

  • 18-06-2024
  • 19:00-21:00

Georganiseerd door: TenneT

Om heel Zuid-Limburg, inclusief Chemelot, van elektriciteit te kunnen blijven voorzien, moet er een nieuw hoogspanningsstation worden gebouwd in Graetheide met een capaciteit van 380.000 volt (380kV). Daarnaast moet de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide worden versterkt. De Provincie Limburg is, op verzoek van netbeheerder TenneT, een ruimtelijke procedure gestart om de werkzaamheden mogelijk te maken.

 

Naast de informatieavonden afgelopen mei organiseert TenneT twee omgevingstafels: één over de locatie van het hoogspanningsstation Graetheide en één over de aansluiting van het laatste deel van de lijnverbinding op het hoogspanningsstation Maasbracht.

Uitnodiging

Tijdens de omgevingstafel gaat TenneT graag nader in gesprek met de belanghebbenden in het zoekgebied en licht TenneT de plannen voor dit gebied toe en bespreekt deze aan de hand van tekeningen. Er is ruimte voor vragen en verdieping omdat één specifiek gebied onderwerp van gesprek is. De tafel wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en alles wat u aandraagt, wordt vastgelegd in een verslag.

 

TenneT nodigt u uit voor deze bijeenkomst:

  • Omgevingstafel Maasbracht
    Dinsdag 18 juni a.s. van 19.00-21.00 uur in het Baekerhoes, Kerkstraat 1, 6051 JG Maasbracht.
  • Omgevingstafel Graetheide
    Woensdag 19 juni 2024 van 19.00 - 21.00 uur bij Hotel van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond.

 

Doelgroep

Omwonenden, eigenaren/gebruikers in het zoekgebied en vertegenwoordigers van groepen met belangen in of in de nabijheid van het zoekgebied, kunnen deelnemen aan de omgevingstafel voor dit gebied. Heeft u gebruikers op uw percelen, informeert u hen dan ook over deze brief. De informatie is ook voor hen van belang.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. Om een beeld te krijgen van de belangstelling vragen wij u vriendelijk om een mail te sturen naar: graetheidemaasbracht@tennet.eu. Wilt u in deze mail aangeven met hoeveel personen u komt?

 

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite: www.tennet.eu/maasbrachtgraetheide
Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de Provincie Limburg www.limburg.nl/energienetwerk

 

Heeft u vragen over deze brief? Dan zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 0800 836 63 88 (gratis) of per mail graetheidemaasbracht@tennet.eu

Meer info