Agenda

Inloopbijeenkomsten verzwaring hoogspanningskabels Graetheide-Maasbracht 15 mei

  • 15-05-2024
  • 19:00-21:00

Georganiseerd door: TenneT en Provincie Limburg

Om heel Zuid-Limburg, inclusief Chemelot, van elektriciteit te kunnen blijven voorzien, moet er een nieuw hoogspanningsstation worden gebouwd in Graetheide met een capaciteit van 380.000 volt (380kV). Daarnaast moet de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide worden versterkt. Op dit moment start de Provincie Limburg, op verzoek van netbeheerder TenneT, een ruimtelijke procedure om de werkzaamheden versneld uit te kunnen voeren. Dit is nodig om zowel bestaande als nieuwe huishoudens van elektriciteit te kunnen blijven voorzien en om ervoor te zorgen dat zowel gebouwen als industrieën verder kunnen verduurzamen.

Versnellen

Het versnellen van het proces is nodig, omdat steeds meer consumenten elektrisch rijden, elektrisch verwarmen en koken en omdat bedrijven en industrieën ook overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit. Bovendien wekken zowel bedrijven als consumenten steeds meer groene stroom op met behulp van windmolens en zonnepanelen. Op veel plaatsen is het elektriciteitsnet inmiddels ‘vol’. Om aan de wens van huishoudens en ondernemers tegemoet te kunnen komen, moet de capaciteit van het elektriciteitsnet minimaal verdubbeld worden.

 

Ruimtelijke procedure

Provincie Limburg heeft in afstemming met de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Sittard-Geleen, het bevoegd gezag overgenomen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om versneld aan de slag te kunnen gaan en daarmee ruimte te creëren op een druk elektriciteitsnet. Provincie Limburg start nu op verzoek van TenneT een ruimtelijke procedure om de genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De Provincie Limburg coördineert de besluitvorming en is verantwoordelijk voor het te nemen projectbesluit. Met de publicatie van de ‘Kennisgeving Voornemen en Participatie’ op 24 april 2024 begint de procedure voor de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide en de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Dit beoogde, nieuwe hoogspanningsstation is een belangrijk knooppunt in het landelijke 380.000 volt netwerk én voor de onderliggende elektriciteitsnetten met een lagere spanning. De inspraakperiode loopt van 25 april tot en met 5 juni 2024.

Inloopbijeenkomsten

Woensdag 15 mei 2024 van 19.00 - 21.00 uur bij Hotel van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond. Initiatiefnemer TenneT en Provincie Limburg leggen u graag uit wat er gaat gebeuren. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

 

Meer informatie

Kijk dan op deze website.

Meer info