Agenda

Basiskennissessie: Wkb

  • 10-11-2023
  • 09:30-11:30

Georganiseerd door: VNG

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem.

Daarom biedt de VNG basiskennissessies aan over deze drie onderwerpen. Tijdens deze basiskennissessies wordt er toegelicht wat de belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen zijn van deze thema’s en wat deze betekenen voor het VTH-proces en het inregelen van de software.

 

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)
Op het gebied van bouwen gaat er met de Omgevingswet en de Wkb veel veranderen voor initiatiefnemers, bouwpraktijken en gemeenten. Een belangrijke verandering is dat voor een groot aantal bouwactiviteiten het niet langer de gemeente is die de vergunning verleent maar dat er een kwaliteitsborger moeten worden ingeschakeld voor het doen van de bouwtechnische toets. Van gemeenten vraagt dit een verandering van rol en proces vanaf het initiatief tot en met de realisatie van het bouwwerk. Veel betrokken medewerkers hebben al kennis opgedaan over de Wkb, maar hebben nog niet altijd scherp in beeld wat dit betekent voor het vergunningproces. Het beproeven of alle Wkb-procesonderdelen werken zoals bedoeld, is van belang om zoveel mogelijk ongewenste situaties op voorhand te herkennen.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de sessie:
* Introductie Wkb
* De theorie en handige producten
* De inhoud in: Wkb processchema
* De praktijk: fasering IWT + deelimplementaties
* DSO: werking per processtap
* Vraag & antwoord

 

VTH inregeltest
Wellicht heb je ook al kennis genomen van de VTH inregeltest. Met deze test check je of jouw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV klaar is voor de Omgevingswet en de Wkb. In 2022 zijn we begonnen met de basistest. Deze test biedt een goede basis om uw VTH-systeem te testen. Voor de BOPA, Wkb en bodem bieden we ook een vakinhoudelijke inregeltest. Het volgen van deze basiskennissessie is noodzakelijk voor iedereen die een vakinhoudelijke test wil doen.

 

Locatie en tijd
Online via Teams

  • Vrijdag 22 september van 10 tot 12 uur
  • Vrijdag 13 oktober van 9.30 tot 11.30 uur
  • Vrijdag 10 november van 9.30 tot 11.30 uur

 

Kosten
Deelname is kosteloos

 

Aanmelden
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier

 

Meer informatie
Maak je gemeente stapsgewijs Wkb-proof met de Wkb in de praktijk-checklist.

 

Organisator
VNG

Aanmelden