Agenda

Basiskennissessie: Bodem

  • 04-10-2023
  • 12:30-14:30

Georganiseerd door: VNG

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem.

 

Daarom biedt de VNG basiskennissessies aan over deze drie onderwerpen. Tijdens deze basiskennissessies wordt er toegelicht wat de belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen zijn van deze thema’s en wat deze betekenen voor het VTH-proces en het inregelen van de software.

 

Bodem
Bodem is ook een onderdeel waar veel veranderingen gaan plaatsvinden na inwerkingtreding. Waar de meldingen van bodemactiviteiten nu worden gemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit, de WBB en de BUs, worden meldingen straks gedaan in het DSO van het Omgevingsloket. Waar bodemactiviteiten op dit moment vergunningplichtig zijn, veranderen deze in melding- en informatieplichten. Ook verandert bevoegd gezag in een aantal gevallen van provincie naar gemeente. Kortom, bijzonder veel aanpassingen in het proces en de werkwijze waar je goed aan doet om hier kennis van te nemen in de sessie.

 

VTH inregeltest
Wellicht heb je ook al kennis genomen van de VTH inregeltest. Met deze test checkt u of uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV klaar is voor de Omgevingswet en de Wkb. In 2022 is de VNG begonnen met de basistest. Deze test biedt een goede basis om je VTH-systeem te testen. Voor de BOPA, Wkb en bodem biedt de VNG ook een vakinhoudelijke inregeltest. Het volgen van deze basiskennissessie is noodzakelijk voor iedereen die een vakinhoudelijke test wil doen.

 

Locatie en tijd
Online via Teams

  • Woensdag 4 oktober van 12.30 tot 14.30 uur
  • Donderdag 26 oktober van 9.30 tot 11.30 uur

 

Kosten
Deelname is kosteloos

 

Aanmelden
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier

 

Organisator
VNG

Aanmelden