Panorama Zuid-Limburg

Zuid-Limburg gaat de komende tijd op allerlei gebieden veranderen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de regio een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. In het project Panorama Zuid-Limburg hebben Provincie Limburg, het Rijk, Stadsregio Parkstad Limburg en diverse gemeenten samen gewerkt aan een toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in 2050. Dit als bouwsteen voor een Ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Zuid-Limburg en een ruimtelijk arrangement met afspraken tussen het Rijk en de Provincie Limburg.

Algemene info

Over een aantal jaren zullen we de ruimte in onze regio op een andere manier gebruiken dan we tot nu gewend zijn. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, ons energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie.

Onder de vlag van NOVEX-gebied Zuid-Limburg hebben de organiserende partijen samen de meest relevante ruimteclaims in beeld gebracht. Niet alle ruimteclaims zijn op dit moment bekend. Voor de ruimteclaims die nog niet bekend zijn, zijn nu eerste richtingen uitgewerkt. Op basis van de belangrijkste beleidskeuzes is een tussenproduct uitgewerkt: drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven. Deze toekomstperspectieven zijn in de zomer en het najaar van 2022 getoond in een reizende expositie. Ook hebben er workshops plaatsgevonden. Welke onderdelen van de toekomstperspectieven spraken bezoekers aan? Welke onderdelen zijn het meest haalbaar? De reacties op de expositie en uitkomsten van de workshops zijn gebruikt om te werken aan een synthese (samenvattend) toekomstbeeld waarin verschillende elementen van de drie toekomstperspectieven zijn samengevoegd. Dit synthese toekomstbeeld is in september 2023 afgerond en aangeboden aan het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (de opdrachtgever voor Panorama Zuid-Limburg).

Wat is Panorama Zuid-Limburg?

Verschillende opgaven en transities hebben grote invloed op het ruimtegebruik in Zuid-Limburg: Wat is deze invloed en hoe past dit binnen de ruimte die er is? Met Panorama Zuid-Limburg maken we een bouwsteen door deze ruimteclaims te verbeelden.

Waarom Panorama Zuid-Limburg?

Met Panorama Zuid-Limburg is een bouwsteen voor een toekomstperspectief in Zuid-Limburg in 2050 ontwikkeld waarin de belangrijkste ruimtelijke opgaven bij elkaar zijn gebracht. Uitgangspunt hierbij vormde bestaand ruimtelijk beleid. Panorama Zuid-Limburg gaat vervolgens een stap verder door de relevante ruimteclaims als gevolg van het ruimtelijk beleid te verbeelden en op een samenhangende wijze te combineren tot een toekomstbeeld. Hierdoor zijn (nog te maken) ruimtelijke keuzes scherper in beeld gekomen. Daarmee zijn ook vijf ruimtelijke schuurpunten en onderzoeksvragen naar voren gekomen.

 

De eindversie van Panorama Zuid-Limburg is hier beschikbaar.

Terugblik reizende expositie

In de zomer en het najaar van 2022 heeft aan de hand van de drie toekomstperspectieven een reizende expositie plaatsgevonden In Heerlen, Sittard, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Kerkrade. We zijn met bezoekers en genodigden in gesprek gegaan om te praten over de toekomstperspectieven. In december hebben we in Schimmert met Zuid-Limburgse bestuurders hierover gesproken.

Onderstaande video geeft kort achtergrondinformatie en een sfeerimpressie van de expositiedagen.
Hartelijk dank aan iedereen die meegedacht heeft!

 

Onderstaande video is een terugblik op de expositie én een toelichting op de drie perspectieven.

Samenwerkingen

In het project werken de Provincie Limburg, het ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse Zuid-Limburgse gemeentes en de Stadsregio Parkstad Limburg samen onder de vlag van het NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Bij het ontwerpend onderzoek zijn we geholpen door ontwerpbureau PosadMaxwan.

 

Links:

NOVI gebied Zuid-Limburg