Over ons

Expeditie Ruimte

‘Samen naar een nieuwe aanpak van Limburgse omgevingsvraagstukken’. Dat was de slogan van het leertraject waarmee Provincie Limburg en partners in 2014 Expeditie Ruimte startten. Sinds die tijd hebben bestuurders en ambtenaren van (semi)overheden, ondernemers en adviseurs kennis met elkaar ontwikkeld en gedeeld.


Redenen om het leertraject destijds te starten, waren de veranderende rollen van overheden en burgers, het belang van meer regionale samenwerking en de komst van de nieuwe Omgevingswet. Dit vroeg om nieuwe vaardigheden, houding en gedrag.

Provincie Limburg - Expeditie Ruimte

Facts Expeditie Ruimte 2014 - 2017

Provincie Limburg - 1000+ deelnemers

1000+ deelnemers

Provincie Limburg - 150 bijeenkomsten

150 bijeenkomsten

Provincie Limburg - 33 deelnemende gemeenten

33 deelnemende gemeenten

Reacties van de deelnemers

“Leren is vooral ook aan de slag gaan in de praktijk”

“We moeten van én met elkaar blijven leren”

“Met de implementatie omgevingswet blijft het concept van Expeditie Ruimte belangrijk”

Inmiddels is samen werken en samen leren een gedeeld gedachtegoed. We werken samen aan Limburgse omgevingsvraagstukken. Door de inbreng van de deelnemers is Expeditie Ruimte doorgegroeid naar een digitale leeromgeving. Eén plek waar theorie en praktijk én vraag en aanbod elkaar vinden.

Weten waar Expeditie Ruimte het verschil maakt?

  • Het gaat om Limburgse omgevingsvraagstukken
  • Een overzichtelijk beeld van waar wie, welke kennis beschikbaar heeft
  • Aandacht voor project én proces
  • Met als belangrijk onderdeel: de implementatie omgevingswet
  • Inspelen op actuele vragen omdat we de inhoud samen vormgeven

Regionale uitwerkingen POL

Limburgse gemeenten werken samen aan regionale uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan (POL2014) op thema’s als wonen, winkels, bedrijventerreinen, landbouw en vrijetijdseconomie. Hier komen gezamenlijke spelregels of regionale (structuur)visies uit voort.

Bestuursafspraken vormen het cement. Ze verbinden de partijen in hun aanpak. Ze gaan over de totstandkoming en uitvoering van de regionale uitwerkingen, over vervolgstappen, monitoring en evaluatie, over faciliteren en afstemming binnen en tussen de regio’s. Ze gaan ook over het elkaar aanspreken op de naleving. En de afspraken leggen vast welke zaken de Provincie als vangnet in de Omgevingsverordening zal borgen.

De Provincie is partner in deze regioprocessen en faciliteert deze. Expeditie Ruimte vervult daarbij een belangrijke rol.

Samenwerken

Expeditie Ruimte is een initiatief van de Provincie Limburg. De inhoud wordt bepaald door actuele behoeften en (kennis)aanbod. Daarbij zoeken we de samenwerking met verschillende organisaties, zoals gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen.

Organisatie

Heb je een vraag over Expeditie Ruimte? Neem dan contact op met een van onze collega’s.