Cases

Bedrijven en kantoorterreinen
Wonen
WONING BOUWEN?

Alleen maar in bestaand bebouwd gebied

  • #wonen in Limburg

Aangezet door de landelijke roep om meer woningbouw en de alsmaar stijgende huizenprijzen zien we dat het aantal bouwplannen toeneemt. We zien daarbij dat de randen van de beleidskaders worden opgezocht wat betreft het bouwen buiten het bestaand bebouwd gebied, van zowel nieuwbouw als functieveranderingen. Zie bijgevoegde Flyer Bouwen bestaand bebouwd gebied voor meer informatie.

Meer informatie?

Wonen & Leefbaarheid

wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Neem contact op