Cases

Omgevingswet
Panorama Zuid-Limburg

Door prikkelende toekomstbeelden keuzemogelijkheden inzichtelijker

  • #Panorama Zuid-Limburg

Verschillende opgaven en transities in Zuid-Limburg hebben grote invloed op het ruimtegebruik, zijn. Aangezet door de landelijke roep om meer woningbouw en de alsmaar stijgende huizenprijzen zien we da. Met verschillende overheden samen werken we met Panorama Zuid-Limburg aan drie concept toekomstbeeld…