Cases

Omgevingswet
Panorama Zuid-Limburg afgerond
  • #Panorama Zuid-Limburg

In september is Panorama Zuid-Limburg afgerond en door het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg aangeboden aan alle colleges in Zuid-Limburg. Het afgelopen jaar is samen met stakeholders en inwoners van Zuid-Limburg gekeken hoe dit deel van de provincie er in de toekomst uit kan komen te zien. Wat we zeker moeten behouden en waar het beter kan.

Er is voor Zuid-Limburg een sterke behoefte om voor al deze transities en opgaven te onderzoeken welke ruimtelijke impact zij hebben, hoe dit mogelijk samen past en waar de ruimtelijke impact mogelijk botst. Daarom hebben de Provincie Limburg, het Rijk, de Stadsregio Parkstad Limburg en diverse Zuid-Limburgse gemeenten, samen gewerkt aan een ontwerpend onderzoek met als titel ‘Panorama Zuid-Limburg’. Het einddocument van dit ontwerpend onderzoek is hier te vinden.

Meer informatie over het hele proces rondom Panorama Zuid-Limburg? Kijk dan op de website.