Cases

Erfgoed
Omgevingswet
MIJN OMGEVINGSVISIE: ERFGOED ENSEMBLES ZUID-LIMBURG

Lees de bevindingen

  • #Erfgoed
  • #omgevingsvisie

Het Gelders Genootschap heeft in opdracht van de Provincie Limburg in 2018 een project geleid over de leegstand en het hergebruik van monumentale kastelen, buitenplaatsen, boerderijen en molens in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Vorige maand is de publieksrapportage ‘Erfgoedensembles in Zuid-Limburg’ gepresenteerd. Dit rapport is de weerslag van een jaar lang intensief samenwerken met partners aan de problematiek van herbestemming van erfgoed ensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dankzij de nauwe samenwerking met eigenaren, ondernemers, overheden, deskundigen en andere stakeholders heeft dit project veel nieuwe kennis opgeleverd met betrekking tot leegstand en herbestemming van groene erfgoed ensembles in Zuid-Limburg. Specifiek voor Provincie en gemeenten geven ze aanbevelingen om de herbestemming van monumenten beter te faciliteren.

De 5 aanbevelingen:

  1. Pas de gebiedsgerichte werkwijzer ‘Herbestemming Erfgoedensembles’ toe;
  2. Bundel, ontwikkel en deel kennis over erfgoed ensembles;
  3. Geef erfgoedensembles ruimtelijke en maatschappelijke status;
  4. Overheid, neem de regie!;
  5. Zet een ErfgoedLab Limburg op.

bekijk het gehele rapport op de website van het Gelders Genootschap.

Een Limburgse visie

Erfgoed is een belangrijk onderdeel van het Limburgse landschap. Om dit erfgoed te behouden is het belangrijk dat het een goede plek krijgt in de nieuwe Omgevingsvisies. Dit rapport is hiervoor bedoeld als inspiratie voor Provincie en gemeenten. Daarbij is duidelijk dat het herbestemmingsproces complex is en maatwerk en mensenwerk blijft.

Ook hierover vind je meer informatie op de website van het Gelders Genootschap.

Kennis delen

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Renan Schulze van de Provincie Limburg.

Renan Schulze

rhm.schulze@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Neem contact op