Cases

Wonen
LUUJ MAKE GE­LAEN-ZUID

Ambitiedocument voor de wijk Geleen-Zuid

  • #Duurzaamheid

Geleen-Zuid is een kwetsbare wijk in Sittard-Geleen. Om de vele uitdagingen en kansen op te pakken, is het ambitiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ opgesteld voor de wijk.

Dit is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie ZOwonen, maatschappelijke organisaties en bewoners en ondernemers in de wijk. Het ambitiedocument legt de basis voor een langjarige aanpak die onder meer tot doel heeft de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners te vergroten, overlast te beperken, de werkloosheid te verlagen en woningen kwalitatief te verbeteren en verduurzamen. Om deze doelstellingen te realiseren, is via NOVI geld beschikbaar gesteld vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kijk hier voor een filmpje over het ambitiedocument.

uid’ opgesteld voor de wijk.

Kennisdeling

Voor vragen over dit onderwerp, neem contact op via onderstaande button.

Nadine Nievergeld

nadine.nievergeld@sittard-geleen.nl

gemeente Sittard-Geleen

Neem contact op