Cases

Ondergrond
Kansen en bijdragen van Maastrichtse ondergrond

Gemeente en Provincie publiceren inspiratiedocument

  • #Omgevingswet
  • #ondergrond

Welke kansen en bijdragen biedt de Maastrichtse ondergrond bij de aanpak van actuele maatschappelijke opgaven? Die vraag wordt beantwoord in ‘Ondergrond in zicht’, een inspiratiedocument dat de gemeente Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg ontwikkelde. Ze werkten hiervoor samen in een pilot.

De Provincie wil dat een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integraal onderdeel is van het omgevingsbeleid. En ze wil dit oppakken in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners.

Dit vraagt om een bewustwordingstraject van kansen die de ondergrond biedt voor de ontwikkeling in Limburg. Essentieel daarbij is de ontwikkeling en inbedding van werkwijzen om de ondergrond te verankeren in reguliere beleidstrajecten, met aansluiting op de Omgevingswet. In Maastricht deed de mogelijkheid zich voor om in de praktijk te testen hoe deze bewustwording kan worden gerealiseerd. En konden we een werkwijze testen om ondergrond onderdeel te laten zijn van beleidstrajecten en ruimtelijke ontwikkelingen.

Bewustwording

Projectleider Frank Lonnee van de Provincie Limburg vertelt: “Het algemeen nut van de ondergrond in relatie tot maatschappelijke opgaven kunnen we steeds vaker benoemen. Ook is duidelijk dat we hechten aan een integrale aanpak die de Omgevingswet nastreeft en stimuleert. En aan het verbinden van de boven- en ondergrond vanuit de 3D-ordening. Maar zodra het op concrete voorbeelden aankomt, blijft het nog wel eens stil. In deze pilot is het aardig gelukt om met een brede ambtelijke groep tot bewustwording en inspiratie te komen.”

Inspiratiedocument als middel

De aanpak, hulpmiddelen, ervaringen en voorbeelden zijn vastgelegd in het inspiratiedocument ‘Ondergrond in zicht’. Dit document kan een functie hebben in het planproces dat moet leiden tot een Omgevingsvisie in Maastricht. Daarnaast kan het onder andere leiden tot een vroege agendering van de ondergrond in beleids- en uitvoeringspraktijken.

Werkvorm

Vertegenwoordigers van verschillende disciplines, van visievorming tot realisatie en beheer, doorliepen het pilotproject stapsgewijs. Henk Puylaert van H2Ruimte begeleidde hen hierin. Een gewenst neveneffect van deze samenwerking is een duurzame verbinding tussen collega’s die werkzaam zijn op aanpalende terreinen van ondergrond, zoals ruimte, water, milieu, energie en beheer openbare ruimte. In de Maastrichtse pilot is dit neveneffect bereikt.

Frank Lonnee

f.lonnee@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Neem contact op

Hanneke Bootsma

hanneke.bootsma@maastricht.nl

Gemeente Maastricht

Neem contact op

Ingrid Dupuits

iah.dupuits@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Neem contact op