Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.

Aangeboden door de Commissie m.e.r.

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Met het oog op de Omgevingswet zijn al veel gemeenten en provincies gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is een langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie, zijn onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde komen, net als omgevingswaarden en flexibele regels.

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Afbeelding Commissie m.e.r.

In de onlangs verschenen handreiking van de VNG staat een stappenplan voor de integratie van omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Dit stappenplan is tot stand gekomen op basis van een praktijkproef met vier gemeenten. De praktijkproef bevestigt de meerwaarde van milieueffectrapportage voor omgevingsvisies:

•het ondersteunt het omgevingsvisie- en participatieproces 

•is integraal en bevat brede leefomgevingseffecten

•ondersteunt de zoektocht naar slimmere oplossingen en brengt keuzes in beeld

•biedt gestructureerde stappen om de komen tot een visie.

Het stappenplan gebruiken we in de kennissessie.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers binnen provincies en gemeenten.

Aanmelden

Via de informatie- en aanmeldpagina. Na aanmelding ontvangt u de link naar de sessie. 

 

Info:

Datum: 06-07-2020
Tijd: 10:00
Eind tijd: 12:00
Organisatie: Commissie m.e.r.
Locatie: Online