Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Aangeboden door: Wij Maken Nederland Academie

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Welke kansen biedt de verduurzamingsopgave in gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Tijdens de leerlijn Duurzaamheid en Demografie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaat u in vier bijeenkomsten op zoek naar verbinding tussen deze twee transitieopgaven.

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Foto: Alex Schröder

Wat kunt u verwachten?

Diverse gebieden in Nederland hebben te maken met demografische transitie. Denk aan bevolkingsdaling of grootschalige vergrijzing. De energietransitie en andere duurzaamheidsopgaven komen bovenop de maatschappelijke opgaven die samen kunnen gaan met demografische verandering, zoals vermindering van het aantal voorzieningen in met name dorpen, een overschot aan woningen en gebouwen en minder werkgelegenheid. Deze onderwerpen afzonderlijk krijgen de nodige aandacht, maar de verbinding tussen deze opgaven wordt nog weinig gemaakt, terwijl er synergievoordelen mogelijk zijn. Tijdens de leerlijn kijken we naar kansen in plaats van belemmeringen.

Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden die het opwekken van duurzame energie met zich meebrengen om de opbrengsten in de samenleving terug te laten vloeien? En biedt duurzaamheid de kans voor nieuwe economische dragers? Hoe kan je de opgaven integraal benaderen? Dit zijn vragen die de leerlijn Duurzaamheid en Demografie wil beantwoorden. De WMNL Academie organiseert vier bijeenkomsten om vanuit verschillende perspectieven samen kennis te ontwikkelen. Elke bijeenkomst is op locatie en wordt vormgegeven aan de hand van een overkoepelende leervraag en een interessante casus. Naast het leren van elkaar, gaan we input geven aan de Omgevingsagenda Zuid. De focus van de casussen die we behandelen zal daarmee op Limburg liggen, maar we willen juist de verbinding maken met andere delen van het land. We nodigen geïnteresseerden uit andere delen van Nederland daarom ook van harte uit om deel te nemen aan de leerlijn.

Opbouw van de leerlijn

De leerlijn Duurzaamheid en Demografie bestaat uit een serie van vier middagsessies met lezingen en praktijkgerichte workshops. Gezien de huidige maatregelen rondom corona en de onzekerheden over de ontwikkeling, besluiten we in de zomer of de bijeenkomsten fysiek of online plaatsvinden. We willen graag starten met een fysieke bijeenkomst om zo bij te kunnen dragen aan de netwerkvorming. We zullen in elk geval twee bijeenkomsten online laten plaatsvinden, om de noodzaak tot reizen te beperken. De online bijeenkomsten zullen korter duren dan de fysieke.

We vragen een actieve inbreng van u. Zo formuleert u voor de start een specifieke leervraag die focus geeft aan de invulling van de leerlijn. U deelt reflecties en inzichten via het online Platform Wij Maken Nederland. Na afloop presenteren we de conclusies van de leerlijn aan de programmaraad, verschillende opdrachthouders van diverse leerlijnen en deelnemers van andere leerlijnen tijdens het afsluitende Academie Diner. Tijdens dit diner staat het integreren van de verschillende leerlijnen centraal.

Voor wie?

Medewerkers van het Rijk, provincie, gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, energiebedrijven, ondernemersverenigingen en energiecoöperaties. In een groep van maximaal 25 specialisten gaat u aan de slag met een persoonlijke kennisvraag.

Programma:

Deze leerlijn bestaat uit vier bijeenkomsten:

  • maandag 31 augustus (geweest)
  • maandag 21 september (geweest)
  • maandag 12 oktober(geweest)
  • maandag 2 november

De volgende thema's komen aan bod:

  1. Inclusieve energietransitie. De energietransitie biedt een kans om een inclusieve businesscase voor de opwek van duurzame energie op te stellen voor een gebied met een veranderende demografie en/of bevolkingsdaling.
  2. Nieuwe economische dragers. Gebieden met een veranderende demografie en/of bevolkingsdaling hebben vaak te maken met het verdwijnen van oude economische dragers of vermindering van arbeidspotentieel (bij vergrijzing). De opwek van duurzame energie en andere activiteiten rondom verduurzaming kunnen daarom een nieuwe economische drager worden.
  3. Integrale verbetering van de leefomgeving. Veranderingen in de bevolkingssamenstelling en/of het aantal inwoners hebben invloed op de leefomgeving van inwoners. De energietransitie en gerelateerde verduurzamingsmaatregelen brengen risico’s met zich mee zoals landschapsvervuiling, maar bieden ook een kans om via het rendement dat hieruit gehaald kan worden de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.
  4. Passend ontwerp en organisatie. Tijdens de laatste bijeenkomst ligt de focus op de vraag hoe we de lessen uit de eerste drie bijeenkomsten daadwerkelijk kunnen realiseren.

 

Info:

Datum: 02-11-2020
Tijd: 13:00
Eind tijd: 17:00
Organisatie: Wij Maken Nederland Academie
Locatie: Online
Plaats: Limburg