Bestuurlijk webinar

Bespreking integraal concept Omgevingsvisie (sonderend)

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op vrijdag 10 juli vindt een bestuurlijke webinar in tweevoud plaats; ’s ochtends voor bestuurders uit Noord- en Midden-Limburg en ’s middags voor bestuurders uit Zuid-Limburg. In het webinar worden de vorderingen in het proces rondom de Limburgse Omgevingsvisie gedeeld en wordt de eindversie van de concept Omgevingsvisie integraal besproken. 

Alle bestuurlijke en ambtelijke reacties die wij de afgelopen tijd op zowel de thematische als de regionale conceptonderdelen hebben ontvangen zijn, indien daartoe aanleiding voor was, verwerkt in deze integrale eindversie van de concept Omgevingsvisie. In het webinar bespreken we tot welke aanpassingen van de Omgevingsvisie Limburg dit heeft geleid. Met de terugkoppeling in dit webinar willen we gehoor geven aan de oproep om gezamenlijk dit deel van het proces goed af te sluiten. Daarna gaan we naar vaststelling en tervisielegging van de Ontwerp Omgevingsvisie na de zomervakantie. Dat is ook het moment waarop je weer inhoudelijk kunt reageren en een zienswijze kenbaar kunt maken.

Stukken voor webinar

Voorafgaand aan het webinar ontvangt de bestuurder de complete concept Omgevingsvisie, bestaande uit zowel het thematische deel (Deel A) als het regionale deel (Deel B). Ook praktische informatie over deelname, programma en de definitieve tijdsduur van het webinar volgt dan. Net als de vorige keer zal het webinar via het platform Cisco Webex verlopen. 

Aanmelden

Aanmeldinformatie is verstuurd aan portefeuillehouders Ruimte/Omgevingswet en andere bij de Omgevingsvisie Limburg betrokken bestuurders. Mocht jouw bestuurder geen informatie hebben ontvangen, dan kan dit opgevraagd worden via omgevingsvisie@prvlimburg.nl.

Programma:

Het programma en de definitieve tijdsduur van het webinar volgen.

Info:

Datum: 10-07-2020
Tijd: 10:00
Eind tijd: 17:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Limburg
Plaats: Online