Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt.

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om een integrale aanpak.

De Omgevingswet gaat over hoe we de leefomgeving van burgers zo veilig en gezond mogelijk kunnen inrichten. Deze integrale benadering vergt een goede afweging van diverse belangen van groepen burgers en ondernemers. Alle relevante factoren in deze integrale aanpak in de omgevingsvisie en Positieve gezondheid vragen om verbinding.

De Omgevingswet gaat over hoe burgers (willen) samenleven en welke invloed zij op hun leefomgeving en Positieve Gezondheid hebben op het gebied van eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving. Al deze aspecten en dimensies komen samen bij ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, bouwen, economie, natuur, zorg, welzijn, welbevinden, scholing participatie, meedoen en ertoe doen.

In deze inspiratiesessie ontmoeten de Omgevingswet en Positieve Gezondheid elkaar en gaan we vanuit deze  integrale visie in gesprek. De integrale kijk op gezondheid en de leefomgeving  helpt om op een nieuwe, domeinoverstijgende manier te kijken naar samenhang in een gezonde en veilige  leefomgeving.

We nodigen u uit om in dialoog te gaan op het snijvlak van deze twee domeinen. De inspiratiesessies worden georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de toegang is gratis.

Info:

Datum: 15-04-2019
Tijd: 19:00
Eind tijd: 21:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Vincent van Gogh GGZ Kliniek Limburg
Plaats: Venray

Wil jij je ook aanmelden voor deze bijeenkomst?

Klik dan op onderstaande knop en laat je gegevens achter.

Aanmelden bijeenkomst