Nieuwe datum Ontwerp Omgevingsvisie

Update

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Na de webinars van 23 en 24 april jl. heeft de Provincie haar partners uitgenodigd om ook schriftelijk te reageren op de concept Omgevingsvisie. Het grote aantal reacties willen wij graag zorgvuldig behandelen. De daaruit volgende versie van de Omgevingsvisie willen wij graag delen met onze partners. Daarom is  besloten om hier genoeg tijd voor te nemen en het proces rondom de Omgevingsvisie aan te passen. De Ontwerp Omgevingsvisie wordt in augustus door Gedeputeerde Staten behandeld en na goedkeuring ter inzage gelegd.

  • #Omgevingsvisie
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Nieuwe tijdlijn Omgevingsvisie Limburg

De constructieve opmerkingen die de Provincie heeft ontvangen na de webinars, leveren veel verduidelijkingsvragen en suggesties op. Zo kan het ingezette participatietraject op een goede manier worden afgerond met een complete concept Omgevingsvisie. 

Nog voor de zomervakantie organiseren we een nieuwe bestuurlijke bijeenkomst waarbij we samen het integrale concept Omgevingsvisie toelichten. De uitnodigingen volgen nog en worden gericht gestuurd.

Planning

Dit brengt een herijkte planning met zich mee die hieronder te downloaden is. 

Participatie tot nu toe

In september 2018 is het vormgevingstraject van de Omgevingsvisie Limburg gestart. In het traject tot nog toe is uitgebreid de dialoog aangegaan en zijn er meerdere regionale werksessies georganiseerd om gezamenlijk te komen tot een gedragen Omgevingsvisie. Hierbij waren gemeenten, belangenorganisaties en stakeholders aanwezig.

Ook zijn burgers bevraagd naar hun omgeving in een flitspeiling die via social media is uitgezet. Daarnaast zijn er gastlessen gegeven aan jongeren om mee te denken over hun omgeving en zijn er op diverse plekken in Limburg inwoners bevraagd naar hun mening over diverse thema’s die terugkomen in de Omgevingsvisie.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of over de Omgevingsvisie Limburg? Dan kun je deze via onderstaande button naar ons mailen.

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.